Ce este Petra Journals?
Proiectul Petra – este o inițiativă intelectuală care nu face altceva decât să ordoneze fapte cunoscute, analize comparative, perspective filosofice și teologice, surse clasice, altele noi, care ne vorbesc despre o temă crucială pentru viața noastră de astăzi: situația spirituală a timpului nostru.
Proiectul atestă convingerea că două dimensiuni esențiale stau la baza înțelegerii condițiilor noi, specifice acestiu stadiu al istoriei universale în care ne aflam, cel al societății globale: recuperarea filosofiei ca expresie a experienței umane intrinsece și recuperarea resurselor tradiției iudeo-creștine în civilizația occidentală în care trăim.
Orice occidental/european care se respectă destul pe sine, și, în consecință, se informează destul asupra originilor proprii nu mai poate ignora faptul că civilizația euroamericană datorează creștinismului idealitatea ce o caracterizează.
A face din comprehensiunea filosofico-religioasă astăzi – în epoca expansiunii fără precedent a tehnologiei informaţiei, a știintei, a celor mai îndrăznețe misiuni spaţiale, a comunicării internaționale instantanee, a globalizării științelor ș.a.m.d. - fundamentul principal de la care se așteaptă din nou soluțiile, poate părea o încercare de aducere forțată în actualitate a unei forme a vieții spirituale nu numai foarte vechi, ci și având inevitabil un caracterul revolut. Religia, însă, nu se lasă depășită.
Cui ne adresam?
Nu puțini sunt cei care acuză asincronismului religiei și se grăbesc să o considere un sistem de dogme extraștiințific și superfluu, o filosofie de viață ce nu mai corespunde ritmului vieții de astăzi. Nu acestora ne adresăm, ci celor mai puțin grăbiți și mai reflexivi – acelei mici părți a rasei umane care contemplă asupra camuflării sacrului în profan, acelora ce caută spre întâlni.
De ce Petra?
Numele proiectului a fost ales pentru rezonanța sa de “înțelepciune lucrătoare” – prin Apostolul Petru – socotit primul papă, căpetenia Apostolilor și simbolul filosofiei practice.
“Creștinismul este înainte de orice nu o morală, ci o speranță, nu o etică, ci o escatologie. Împreună cu cuvântul Dumnezeu, în sufletul nostru a fost pus ceva care ne neliniștește profund.”
Johann Baptist Metz

MEDITATII OCCIDENTALE

A gandi occidental inseamna a participa la mostenirea culturala europeana si a o pune in valoare, indiferent de unitatile geografice si culturale unde aceasta este pusa in lucru.